THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 2099574
QUANG CÁO
[1] 2 3 [Sau]
Tên tài liệu Download
DỰ THẢO 2 - Điều lệ trường Tiểu học
DỰ THẢO 2 - Thông tư đánh giá học sinh Tiểu học
DỰ THẢO THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC
CV số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về việc HD SHCM
Cong-van-so-1106BGDDT-GDTrH-ngay-2032019-ve-viec-bien-soan-va-to-chuc-thuc-hien-noi-dung-giao-duc-dia-phuong-trong-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong
Cong-van-so-791HD-BGDDT-ngay-2562013-ve-viec-Huong-dan-thi-diem-phat-trien-chuong-trinh-giao-duc-nha-truong-pho-thong-2
Cong van so 334BGDDT-GDTrH ngay24/01/2019 ve viec Huong dan trien khai Chuong trinh GDPT mới
CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC Ở LỚP 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Công văn 1315/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học
Chương trình GDPT - Chuong trinh mon HĐTN và HĐTN, hướng nghiệp
Chương trình GDPT - Chuong trinh mon Giao duc the chat (Du thao 19.01.2018)
Cong van so 681/BGDĐT -GDTH Huong dan day hoc Tieng anh 1,2
Công văn 3539/BGDĐT-GDTH về HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TIN HỌC NĂM HỌC 2019 -2020
CÔNG VĂN 3535/BGDĐT-GDTH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
CÔNG VĂN 3536/BGDĐT-GDTH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
Công văn 3866/BGDĐT-GDTH về HƯỚNG DẪN DẠY HỌC ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
Những vấn đề chung về Nội dung Giáo dục Tiểu học
Đề cương ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 trong đợt nghỉ phòng chống Covid-19
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 1 trong đợt nghỉ phòng chống Covid-19
TÀI LIỆU TẬP HUÂN ATGT-NỤ CƯỜI CHO TRẺ THƠ
TT_17_ban_hanh_ctr_BDTX_co_so_GDPT
TT_18_ban_hanh_ctr_BDTX_CBQL_co_so_GDPT
Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình GDPT
Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT
Tài liệu hướng dẫn trải nghiệm HĐNGLL
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020
KH 863 BDTX GIÁO VIÊN CẤP TH
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN[1] 2 3 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930