DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 2866622
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2023 - 2024

I. VĂN BẢN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1.Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

1.1 Biên bản rà soát các tiêu chuẩn thư viện theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT

2. Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2023-2024

3. Kế hoạch hoạt động Thiết bị năm học 2023-2024

4.  Kế hoạch tổ chức cho GV tự làm đồ dùng dạy học năm học học 2023-2024

5. Kế hoạch hoạt động Tổ cộng tác viên Thư viện năm học 2023-2024

6. Biên bản; Quyết định và KH tập huấn tổ cộng tác viên thư viện 

7Bảng phân công phần hành các thành viên trong tổ cộng tác viên năm học 2023-2024

8. Kế hoạch chương trình mở rộng đọc khối 1,2,3,4 năm học 2023-2024

8. Kế hoạch hoạt động trại đọc khối 5 năm học 2023-2024

9. Kế hoạch đọc sách năm học 2023-2024

- Lịch đọc sách

- Cảm nghĩ đọc sách của giáo viên

- Cảm nghĩ đọc sách của học sinh lớp 4

- Cảm nghỉ đọc sách của học sinh lớp 5A

-  Cảm nghỉ đọc sách của học sinh lớp 5B

- Tổng hợp học sinh đọc sách hàng tháng

9. Kế hoạch tổ chức tiết học tại Thư viện năm học 2023-2024

9.1. CHƯƠNG TRÌNH  TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN  NĂM HỌC  2023-2024

10. KH phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong HĐ TV-TB năm học 2023-2024

11. KH tổ chức câu lạc bộ: "Đọc sách cùng bạn" năm học 2023-2024

12. Kế hoạch quản lý và xuất bản phẩm năm học 2023-2024

13. KH bảo quản, lưu trữ, kiểm kê, thanh lọc TNTT, CSVC của TV năm học 2023-2024

14. KH tổ chức Hội thi KC về Anh Bộ đội Cụ Hồ 22-12

15. KH liên thông TV giữa Trường PTDTBT TH Kim Thủy và Trường TH Phú Thủy

16. Kết quả kiểm tra HS hoạt động đọc sách hàng tháng:

- Tháng 10-2023

- Tháng 11-2023

- Tháng 12-2023

- Tháng 1-2024

- Tháng 2-2024

- Tháng 3-2024

- Tháng 4-2024

- Tháng 5-2024

17. Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc VN lần thứ 3 năm 2024


 

 

 

II. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 9/2023

Tháng 03/2024

Tháng 10/2023

Tháng 04/2024

Tháng 11/2023

Tháng 05/2024

Tháng 12/2023

Tháng 06/2024

Tháng 01/2024

Tháng 07/2024

Tháng 02/2024

Tháng 08/2024

  III. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1

Từ 04/09 đến 10/09/2023

Tuần 2

Từ 11/09 đến 17/09/2023

Tuần 3

Từ 18/09 đến 24/09/2023

Tuần 4

Từ 25/09 đến 01/10/2023

Tuần 05

Từ 02/10 đến 08/10/2023

Tuần 06

Từ 9/10 đến 15/10/2023

Tuần 07

Từ 16/10 đến 22/10/2023

Tuần 08

Từ 23/10 đến 29/10/2023

Tuần 09

Từ 30/10 đến 06/11/2023

Tuần 10

Từ 06/11 đến 12/11/2023

Tuần 11

Từ 13/11 đến 19/11/2023

Tuần 12

Từ 20/11 đến 26/11/2023

Tuần 13

Từ 27/11 đến 03/12/2023

Tuần 14

Từ 45/12 đến 10/12/2023

Tuần 15

Từ 11/12 đến 17/12/2023

Tuần 16

Từ 18/12 đến 24/12/2023

Tuần 17

Từ 25/12 đến 31/12/2023

Tuần 18

Từ 01/01 đến 07/01/2024

Tuần 19

Từ 08/01 đến 14/01/2024

Tuần 20

Từ 15/01 đến 21/01/2024

Tuần 21

Từ 22/01 đến 28/01/2024

Tuần 22

Từ 29/01 đến 04/02/2024

Tuần 23

Từ 5/02 đến 11/02/2024

Tuần 24

Từ 12/02 đến 18/02/2024

Tuần 25

Từ 19/02 đến 25/02/2024

Tuần 26

Từ 26/02 đến 03/03/2024

Tuần 27

Từ 04/03 đến 10/03/2024

Tuần 28

Từ 11/03 đến 17/03/2024

Tuần 29

Từ 18/03 đến 24/03/2024

Tuần 30

Từ 25/03 đến 31/03/2024

Tuần 31

Từ 01/04 đến 07/04/2024

Tuần 32

Từ 8/04 đến 14/04/2024

Tuần 33

Từ 15/04 đến 21/04/2024

Tuần 34

Từ 22/04 đến 28/04/2024

Tuần 35

Từ 29/04 đến 05/05/2024

Tuần 36

Từ 06/05 đến 12/5/2024

Tuần 37

Từ 13/05 đến 19/05/2024

Tuần 38

Từ 20/05 đến 26/05/2024


  

 

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

Đỗ Thị Kim Liên

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Văn Mỹ - HT - 0918240369 
Đỗ Thị Kim Liên-Admin-0823419897 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930