THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 1935990
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

 

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2020 - 2021
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch hoạt động

Phân công chuẩn bị Khai giảng và chương trình Khai giảng 2020-2021

Quyết định thành lập Ban phòng, chống lụt bão nhà trường năm 2020-2021 và bản cam kết giữa phụ huynh học sinh với nhà trường trong mùa mưa bão

Kế hoạch tổ chức buổi tuyên truyền Cvid-19 của Chữ thập đỏ huyện, tỉnh tổ chức tại trường và bảng phân công chuẩn bị cho công tác tổ chức tuyên truyền 15h ngày 23.9.2020

KINH PHÍ DỰ ÁN SC VÀ CHỮ THẬP ĐỎ CẤP VỀ ĐỂ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CHIỀU 23.9.2020- THÔNG BÁO ĐỂ CÁC ĐC ĐƯỢC BIẾT

Kế hoạch truyền thông Covid-19 ngày 23.9.2020 đã điều chỉnh

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học 2020-2021

Dự thảo điều chỉnh phân công trách nhiệm của trường PTDTBT TH Kim Thủy năm học 2020-2021. các đ.c nghiên cứu đống góp ý kiến nếu có

DỰ THẢO BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MOI

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC 2020-2021

QUY CHẾ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC 2020-2021

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021

Phân công chuẩn bị hội nghi triển khai nhiệm vụ năm học và chương trình hội nghi 2020-2021

Bảng phân công phần hành năm học 2020-2021 có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10,2020

Phân công trực lũ,lụt của trường PTDTBT TH Kim Thủy 2020-2021

Phân công trực lũ, lụt đợt 2 từ 13.10.2020

Phân công trực Tết Dương lịch 2021

Kế hoạch

 DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2021 LẤY Ý KIẾN GÓP Ý BỔ SUNG

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 10

Tháng 3

Tháng 11

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5

Tháng 1

Tháng 6

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1 (Từ 31.8 đến 06.9 năm 2020)

Tuần 19 (Từ 04.1 đến 10.01 năm 2021)

Tuần 2 (Từ 07.9 đến 13.9 năm 2020)

Tuần 20 (Từ 11.1 đến 17.1 năm 2021)

Tuần 3 (Từ 14.9 đến 20.9 năm 2020)

Tuần 21 (Từ18.1 đến24.1 năm 2021)

Tuần 4 (Từ 21.9 đến27.9 năm 2020)

Tuần 22 (Từ đến năm 2021)

Tuần 5 (Từ 28.9 đến 04.10 năm 2020)

Tuần 23 (Từ đến năm 2021)

Tuần 6 (Từ 05.10 đến 11.10 năm 2020)

Tuần 24 (Từ đến năm 2021)

Tuần 7 (Từ 12.10 đến18.10năm 2020)

Tuần 25 (Từ đến năm 2021)

Tuần 8 (Từ19.10 đến25.10 năm 2020)

Tuần 26 (Từ đến năm 2021)

Tuần 9 (Từ 26.10 đến 01.11 năm 2020)

Tuần 27 (Từ đến năm 2021)

Tuần 10 (Từ02.11 đến 08.11 năm 2020)

Tuần 28 (Từ đến năm 2021)

Tuần 11 (Từ 09.11đến15.11 năm 2020)

Tuần 29 (Từ đến năm 2021)

Tuần 12 (Từ16.11 đến22.11 năm 2020)

Tuần 30 (Từ đến năm 2021)

Tuần 13 (Từ23.11đến29.11 năm 2020)

Tuần 31 (Từ đến năm 2021)

Tuần 14 (Từ30.11.đến05.12 năm 2020)

Tuần 32 (Từ đến năm 2021)

Tuần 15 (Từ 07.12 đến 13.12 năm 2020)

Tuần 33 (Từ đến năm 2021)

Tuần 16 (Từ14.12đến20.12 năm 2020)

Tuần 34 (Từ đến năm 2021)

Tuần 17 (Từ 21.12 đến27.12 năm 2020)

Tuần 35 (Từ đến năm 2021)

Tuần 18 (Từ 28.12đến03.01 năm 2021)

Tuần 36 (Từ đến năm 2021)

Tuần 37 (Lịch hoạt động trong hè)

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quang Hùng

 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930