THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 70
Số lượt truy cập: 1844986
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN – NĂM HỌC: 2020 - 2021
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch

Kế hoạch khảo sát chất lượng GHKi năm học 2020-2021

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 10

Tháng 3

Tháng 11

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5

Tháng 1

Tháng 6

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1 (Từ 31.8 đến 06.9 năm 2020)

Tuần 19 (Từ đến năm 2021)

Tuần 2 (Từ 07.9  đến 13.9 năm 2020)

Tuần 20 (Từ đến năm 2021)

Tuần 3 (Từ 14.9 đến20.9 năm 2020)

Tuần 21 (Từ đến năm 2021)

Tuần 4 (Từ 21.9 đến 27.9 năm 2020)

Tuần 22 (Từ đến năm 2021)

Tuần 5 (Từ 28.9 đến 04.10 năm 2020)

Tuần 23 (Từ đến năm 2021)

Tuần 6 (Từ 05.10đến 11.10 năm 2020)

Tuần 24 (Từ đến năm 2021)

Tuần 7 (Từ 12.10 đến18.10 năm 2020)

Tuần 25 (Từ đến năm 2021)

Tuần 8 (Từ đến năm 2020)

Tuần 26 (Từ đến năm 2021)

Tuần 9 (Từ đến năm 2020)

Tuần 27 (Từ đến năm 2021)

Tuần 10 (Từ 02.11đến08.11 năm 2020)

Tuần 28 (Từ đến năm 2021)

Tuần 11 (Từ 09.11 đến15.11 năm 2020)

Tuần 29 (Từ đến năm 2021)

Tuần 12 (Từ 16.11đến 22.11 năm 2020)

Tuần 30 (Từ đến năm 2021)

Tuần 13 (Từ 23.11 đến29.11 năm 2020)

Tuần 31 (Từ đến năm 2021)

Tuần 14 (Từ đến năm 2020)

Tuần 32 (Từ đến năm 2021)

Tuần 15 (Từ đến năm 2020)

Tuần 33 (Từ đến năm 2021)

Tuần 16 (Từ đến năm 2020)

Tuần 34 (Từ đến năm 2021)

Tuần 17 (Từ đến năm 2020)

Tuần 35 (Từ đến năm 2021)

Tuần 18 (Từ đến năm 2020)

Tuần 36 (Từ đến năm 2021)

Tuần 37 (Lịch hoạt động trong hè)

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hồng Huế

 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930