THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 2205141
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN – NĂM HỌC: 2020 - 2021
 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch hoạt động chuyên môn

Kế hoạch

Kế hoạch Chuyên môn năm 2020-2021

Một số quy định của chuyên môn năm học 2020-2021

Ké hoạch sinh hoạt chuyên môn cấp trường năm học 2020-2021

Kế hoạch thi GVDG cấp trường năm học 2020-2021

Kế hoạch khảo sát chất lượng GHKi năm học 2020-2021

Kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021

Báo cáo Sơ kết học kì 1 -2020-2021 chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cấp trường tháng 2

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cấp trường tháng 3

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cấp trường tháng 4

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 9

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường 9.2020

Sinh hoạt chuyên môn câp trường 8.2020

Tháng 2

Tháng 10

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường 10.2020

Tháng 3

Tháng 11

Sinh hoạt chuyên môn câp trường 11.2020

Tháng 4

Tháng 12

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường 12.2020

Tháng 5

Tháng 1

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường 1.2021

Tháng 6

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 1 (Từ 31.8 đến 06.9 năm 2020)

Tuần 19 (Từ 04.01đến 10.01 năm 2021)

Tuần 2 (Từ 07.9  đến 13.9 năm 2020)

Tuần 20 (Từ 11.01đến 17.01năm 2021)

Tuần 3 (Từ 14.9 đến20.9 năm 2020)

Tuần 21 (Từ18.1đến 24.1 năm 2021)

Tuần 4 (Từ 21.9 đến 27.9 năm 2020)

Tuần 22 (Từ đến năm 2021)

Tuần 5 (Từ 28.9 đến 04.10 năm 2020)

Tuần 23 (Từ đến năm 2021)

Tuần 6 (Từ 05.10đến 11.10 năm 2020)

Tuần 24 (Từ đến năm 2021)

Tuần 7 (Từ 12.10 đến18.10 năm 2020)

Tuần 25 (Từ đến năm 2021)

Tuần 8 (Từ đến năm 2020)

Tuần 26 (Từ 22.2 đến28.2 năm 2021)

Tuần 9 (Từ đến năm 2020)

Tuần 27 (Từ 01.3 đến 07.3 năm 2021)

Tuần 10 (Từ 02.11đến08.11 năm 2020)

Tuần 28 (Từ 8.3đến1.3 năm 2021)

Tuần 11 (Từ 09.11 đến15.11 năm 2020)

Tuần 29 (Từ15.3 đến21.3 năm 2021)

Tuần 12 (Từ 16.11đến 22.11 năm 2020)

Tuần 30 (Từ 22.3đến26.3 năm 2021)

Tuần 13 (Từ 23.11 đến29.11 năm 2020)

Tuần 31 (Từ 29.3 đến04.4 năm 2021)

Tuần 14 (Từ 30.11đến06.12 năm 2020)

Tuần 32 (Từ 05.4 đến 11.4 năm 2021)

Tuần 15 (Từ07.12đến13.12 năm 2020)

Tuần 33 (Từ12.4 đến18.4 năm 2021)

Tuần 16 (Từ14.12 đến20.12 năm 2020)

Tuần 34 (Từ19.4 đến25.4 năm 2021)

Tuần 17 (Từ đến năm 2020)

Tuần 35 (Từ 26.4 đến 02.5năm 2021)

Tuần 18 (Từ 28.12 đến 03.01 năm 2021)

Tuần 36 (Từ03.5 đến09.5 năm 2021)

Tuần 37 (Lịch10.5dến 16.5.2021hoạt động trong hè)

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hồng Huế

 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930