DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 2866622
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2023 - 2024

I. VĂN BẢN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 2023 - 2024

2. KẾ HOẠCH ATTP

3. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI TYT

4. KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2023 - 2024

5. QUY CHẾ PHÔI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CẢU BAN SỨC KHỎE NĂM HỌC 2023-2024

7. QĐ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ NĂM HỌC 2023-2024

8. KẾ HOẠCH CÂN ĐO SỨC KHỎE LẦN 1

 

 

II. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 9/2023

Tháng 03/2024

Tháng 10/2023

Tháng 04/2024

Tháng 11/2023

Tháng 05/2024

Tháng 12/2023

Tháng 06/2024

Tháng 01/2024

Tháng 07/2024

Tháng 02/2024

Tháng 08/2024

  

III. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ 04/09 đến 10/09/2023

Tuần 02

Từ 11/09 đến 17/09/2023

Tuần 03

Từ 18/09 đến 24/09/2023

Tuần 04

Từ 25/09 đến 01/10/2023

Tuần 05

Từ 02/10 đến 08/10/2023

Tuần 06

Từ 9/10 đến 15/10/2023

Tuần 07

Từ 16/10 đến 22/10/2023

Tuần 08

Từ 23/10 đến 29/10/2023

Tuần 09

Từ 30/10 đến 06/11/2023

Tuần 10

Từ 06/11 đến 12/11/2023

Tuần 11

Từ 13/11 đến 19/11/2023

Tuần 12

Từ 20/11 đến 26/11/2023

Tuần 13

Từ 27/11 đến 03/12/2023

Tuần 14

Từ 45/12 đến 10/12/2023

Tuần 15

Từ 11/12 đến 17/12/2023

Tuần 16

Từ 18/12 đến 24/12/2023

Tuần 17

Từ 25/12 đến 31/12/2023

Tuần 18

Từ 01/01 đến 07/01/2024

Tuần 19

Từ 08/01 đến 14/01/2024

Tuần 20

Từ 15/01 đến 21/01/2024

Tuần 21

Từ 22/01 đến 28/01/2024

Tuần 22

Từ 29/01 đến 04/02/2024

Tuần 23

Từ 5/02 đến 11/02/2024

Tuần 24

Từ 12/02 đến 18/02/2024

Tuần 25

Từ 19/02 đến 25/02/2024

Tuần 26

Từ 26/02 đến 03/03/2024

Tuần 27

Từ 04/03 đến 10/03/2024

Tuần 28

Từ 11/03 đến 17/03/2024

Tuần 29

Từ 18/03 đến 24/03/2024

Tuần 30

Từ 25/03 đến 31/03/2024

Tuần 31

Từ 01/04 đến 07/04/2024

Tuần 32

Từ 8/04 đến 14/04/2024

Tuần 33

Từ 15/04 đến 21/04/2024

Tuần 34

Từ 22/04 đến 28/04/2024

Tuần 35

Từ 29/04 đến 05/05/2024

Tuần 36

Từ 06/05 đến 12/5/2024

Tuần 37

Từ 13/05 đến 19/05/2024

Tuần 38

Từ 20/05 đến 26/05/2024


  

 

NHÂN VIÊN Y TẾ


Trương Thị Quỳnh

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Văn Mỹ - HT - 0918240369 
Đỗ Thị Kim Liên-Admin-0823419897 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930