DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 2866622
QUANG CÁO
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
Thứ năm, 20/04/2023 10:06
Ngày 02/8/2010, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT.
THÔNG TƯ 16 HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
Thứ năm, 20/04/2023 10:04
Ngày 12/7/2017, Bộ GD&ĐT đã kí ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT:
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Thứ năm, 20/04/2023 10:03
Ngày 22/11/2013, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 40/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 40/2013/QH13
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Thứ năm, 20/04/2023 10:02
Ngày 20/6/2017, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 14/2017/QH14.
NGHỊ ĐỊNH 36 VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
Thứ năm, 20/04/2023 10:01
Ngày 15/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng pháo. BBT giới thiệu toàn văn Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.
QUYẾT ĐỊNH 2080/TTg: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
Thứ năm, 20/04/2023 09:59
BT xin giới thiệu Quyết định 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
THÔNG TƯ 03 QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thứ năm, 20/04/2023 09:58
Ngày 29/01/2018, Bộ GD&ĐT đã kí ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. BBT giới thiệu toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT:
LUẬT AN NINH QUỐC GIA
Thứ năm, 20/04/2023 09:57
Ngày 03/12/2004, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 32/2004/QH11 về Luật an ninh quốc gia. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 32/2004/QH11
LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
Thứ năm, 20/04/2023 09:56
Ngày 12/6/2013, Chủ tịch Quốc hội đã kí ban hành Luật số 28/2013/QH13 về Luật phòng, chống khủng bố. BBT giới thiệu toàn văn Luật số 28/2013/QH13.
Xem tin theo ngày
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Văn Mỹ - HT - 0918240369 
Đỗ Thị Kim Liên-Admin-0823419897 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930