THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 2205141
QUANG CÁO
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 10/09/2020 7:47:55 SA

- Chương trình GDPT tổng thể 2018

- Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT

- Thông tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình GDPT

- Công văn Số 344/BGDĐT-GDTrH. V/v hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

- Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 – 2021

- Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện nội dung trải nghiệm sáng tạo cấp tiểu học từ năm 2020-2021

- Công văn 1315/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

- Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

- Công văn 3866/BGDĐT-GDTH về Hướng dẫn dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

- (DỰ THẢO) Thông tư mới Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

- Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

- Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

- Kế hoạch số 555/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Kế hoạch triển khai lựa chọn SGK lớp 1 trong các cơ sở giáo dục phổ thông

- Công văn số 182/GDĐT–TH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 CTGDPT 2018 năm học 2020 - 2021.

- QD 3197 phê duyệt TLGDDP lớp 1 trong CTGDPT 2018. 

Thông tư 25 Quy định việc lựa chokn SGK trong cơ sở GDPT 

- DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ  THEO NĐ 116/2016/NĐ-CP (TỪ 01/2021 ĐẾN 5/2021)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930