DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 2803807
QUANG CÁO
VĂN BẢN CHI ĐẠO VÀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ 5/4/2023 9:26:44 PM

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO:

* Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT 2022 Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
II. KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG: 

Quyết định thành lập Ban Quản trị học bạ điện tử năm học 2023 -2024


Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm học 2023 -2024


- Quyết định số 210/QĐ-HT ngày 05/10/2023 v/v kiện toàn BCĐ UDCNTT trường học năm học 2023-2024


- KH số 235/KH-THKT ngày 05/10/2023 v/v thực hiện UDCNTT và truyền thông năm học 2023-2024


- Quy chế ngày 05/10/2023 v/v quản lý SD hệ thống quản trị nhà rường


- KH Số 238/KH-THKT ngày 05/10/2023 v/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2023-2024


- Quyết định Số 239/QĐ-HT ngày 05/10/2023 v/v thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số năm học 2023-2024


- Kế hoạch Số 236/KH-THKT ngày 05/10 /2023 v/v tổ chức dạy học trực tuyến


- Quy chế số 237/QC-THKT v/v dạy học trực tuyến

Quyết định  về việc phê duyệt số lượng học liệu được số hóa năm học 2023-2024

- Danh mục số học liệu thiết bị dạy học số được số hoá năm học 2023-2024

-  Danh mục sử dụng TB số


- Kế hoạch số 71/KH-THKT ngày 19/4/2024 v/v triển khai đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2023- 2024


- Quyết định số 72/QĐ-THKT ngày 19/4/2024 v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2023-2024


- Quyết định Số 73/QĐ-HT ngày 19/4/2024 phê duyệt kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2023-2024


- Báo cáo số 75/BC-THKT ngày 19/4/2024 kết quả thực hiện chuyển đổi số năm học 2023- 2024


- Biên bản Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong nhà trường  năm học 2023-2024;


- Tờ trình Số 76/TTr-THKT ngày 19/4/2024 về việc đề nghị Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong nhà trường, năm học 2023-2024


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Văn Mỹ - HT - 0918240369 
Đỗ Thị Kim Liên-Admin-0823419897 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930