THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 25
Số lượt truy cập: 2002541
QUANG CÁO
Lịch trực Tết cơ quan
Thứ năm, 11/02/2021 01:38
KẾ HOẠCH HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
Thứ tư, 16/12/2020 04:03
PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBT TH KIM THUỶ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-HT Kim Thủy, ngày 15 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng cấp trường Năm học: 2020-2021 Thực hiện công văn số 925/GD& ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp cụm năm học 2020- 2021; Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng; Xét đề nghị của Chuyên môn trường;
KẾ_HOẠCH_HKPĐ_CỤM_HKPD_NĂM_HỌC_2020-2021
Thứ tư, 09/12/2020 02:07
PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤM 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/QĐ-CT Mai Thủy, ngày 8 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng Cụm 6 Năm học: 2020-2021 Công văn số 925/GD& ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp cụm năm học 2020- 2021; Căn cứ chức năng, quyền hạn của Cụm trưởng HKPĐ; Xét đề nghị của Hiệu trưởng các đơn vị trong Cụm 6;
KẾ HOẠCH SHCM CỤM 5 TẠI TH KIM THỦY
Thứ tư, 09/12/2020 08:56
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY CỤM 5 CMLT CẤP TIỂU HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Lệ Thủy, ngày 05 tháng 12 năm 2020 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 5 CẤP TIỂU HỌC ĐỢT 1-THÁNG 12 NĂM HỌC 2020-2021 Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; Thực hiện Công văn số 718/GD&ĐT- TH ngày 24/9/2020 của phòng giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Công văn số 720/GD-TH ngày 24/9/2020 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình GDPT 2018 năm học 2020-2021; Căn cứ vào tình hình thực tế, Cụm 5 CMLT cấp Tiểu học xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn đợt 2(tháng 12) cụ thể như sau:
Xem tin theo ngày
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930