THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 41
Số lượt truy cập: 2205141
QUANG CÁO

KẾ HOẠCH NĂM HỌC


Kế hoạch phòng, chống lụt bão năm học 2017-2018

Kế hoạch và phương án PCCC năm học 2017-2018

Quy chế quy tắc ứng xữ văn hóa công sở trường TH Kim Thủy 

Quy chế dân chủ hoạt động trong nhà trường 2017-2018

Tiêu chí thi đua của trường TH Kim Thủy năm học 2017-2018

Kế hoạch KTNB nhà trường năm học 2017-2018

Báo cáo Phương hương nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Kế hoạch Xây dưng Trường học An toàn về an ninh, trật tự năm học 2017-2018

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Kế hoạch dạy bơi và chương trình giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch Tuyên truyền PBGDPL năm học 2017-2018

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực năm học 2017-2018

Kế hoạch về phòng tránh tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2017-2018

Kế hoạch chương trình HĐNGLL năm học 2017-2018

Thành lập Hội Đồng tư vấn- Hội Đồng Thi đua năm 2017-2018

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017-2018

Báo cáo Tổng Kết năm học 2017-2018 ( Dự Thảo)

Kết quả xét danh hiệu Thi đua năm học 2017-2018 trường TH Kim Thủy

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

Tháng 1

Tháng 9

Tháng 2

Tháng 10

Tháng 3

Tháng 11

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN 

 

Kế hoạch Tư 31.7-06.8 2017

Kế hoạch từ 7.8-13.8.2017

Kế hoạch từ 14.8-20.8.2017

Tuần 1 Từ 21-27.8

Tuần 20 Từ 15-21.01.2018

Tuần 2 Từ 28.8-3.9

Tuần 21 Từ 21.01-27.01

Tuần 3 Từ 04-9-8-9

Tuần 22 Từ 28.01-04.02

Tuần 4 Từ 11.9 - 17.9

Tuần 23 Từ 05.02-11.02

Tuần 5 Từ 18.9- 24.9

Tuần 24 Từ 12.02-5.02

Tuần 6 Từ 25.9-01.10

Tuần 25 Từ 26.2-04.3

Tuần 7 Từ 02.10- 8.10

Tuần 26 Từ 05.3-11.3

Tuần 8 Từ 09.10-15.10

Tuần 27 Tư 12.3-18.3

Tuần 9 Từ 16.10-22.10

Tuần 28 Từ 19.3-25.3

Tuần 10 Từ 23.19-29.10

Tuần 29 Từ 26.3-01.4

Tuần 11 Tư 30.10-05.11

Tuần 30 Từ 02.4-08.4

Tuần 12 Từ 06.11-12.11

Tuần 31Từ 09.4-15.4

Tuần 13 Từ 13.11-19.11

Tuần 32 Từ 16.4-22.4

Tuần 14 Từ 20.11-26.11

Tuần 33 Từ 23.4- 01.5

Tuần 15 Từ 27.11-3.12

Tuần 34 Từ 02.5-06.6

Tuần 16 Từ 04.12-10.12

Tuần 35 Từ 7.5-13.5

Tuần 17 Từ 11.12-17.12

Tuần 36 Từ 14.5-20.5

Tuần 18 Từ 18.12-24.12

Tuần từ 25.12.2017-02.01.2018

Tuần từ 01.01-07.01.2018

Tuần 37 Từ 21.5-27.5

Tuần 19 Từ 08.01-14.01.2018

Tuần 38 Tư 28.5- 10.6

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phạm Xuân Cường 
Nguyễn Quang Hùng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0123.8741930